adli sicil kayıt belgesi nedir

Sabıka kaydı Nedir


Sabıka kaydı (Adli sicil Kaydı)Nedir

Halk arasında bilinen adıyla sabıka kaydı, resmi adıyla adli sicil kaydı belgesi.
Adli Sicil Yönetmeliğinin 4. maddesine göre; Hakkında Türk mahkemeleri yada yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancılara ait bütün adlî sicil kayıtları, Genel Müdürlükteki merkezî bilgi işlem sisteminde tutulur.
Anılan kayıtların güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve onLine sistemle mahallî adlî sicillere ulaştırılması görevi de merkezi adlî sicil tarafından yerine getirilir.